A apărut volumul “Identitate nemţeană”!

 Volumul colectiv apărut la editura “Cetatea Doamnei” (prefaţă: prof. univ. dr. Ioan Scurtu, coordonatori: prof. Elena Preda, prof. dr. Daniel Dieaconu), îşi propune să realizeze o “radiografie” a comunităţilor nemţene. Printre autorii din zona Romanului se numără: prof. Mihaela Tanovici, Aruxandrei Cristina, Cătălin Păiuş, Ovidiu Albert (“Istoria unui oraş muşatin: Roman”, p. 373-392); prof. Alis…