A apărut volumul “Identitate nemţeană”!

 Volumul colectiv apărut la editura “Cetatea Doamnei” (prefaţă: prof. univ. dr. Ioan Scurtu, coordonatori: prof. Elena Preda, prof. dr. Daniel Dieaconu), îşi propune să realizeze o “radiografie” a comunităţilor nemţene. Printre autorii din zona Romanului se numără: prof. Mihaela Tanovici, Aruxandrei Cristina, Cătălin Păiuş, Ovidiu Albert (“Istoria unui oraş muşatin: Roman”, p. 373-392); prof. Alis Chiru (“Satul – mărturie a identităţii istorice. Adjudeni”, p. 393-395); prof. Elena Căprioară, Petruţ Miron (“Bahna: micro-monografie”, p. 396-401); prof. Claudia Cocuţ (“Scurt istoric al comunei Ion Creangă”, p. 402-404); prof. Ana-Maria Ivan (“Micro-monografie: Gâdinţi”, p. 405-408); prof. Maria-Luiza Hriscu (“Monografia satului Cotu-Vameş”, p. 409-413); prof. Carmen Gina Stan (“Istoricul comunei Bâra”, p. 414-416); Mihaela Ciocoiu (“Monografia comunei Boghicea”, p. 416-421); prof. Mircea Ştefan (“Monografia comunei Bozieni”, p. 422-426); prof. Petrea Pavel (“Localitatea Cordun, pe trepte de cronică”, p. 427-430); prof. Claudiu Tamba (“Comuna Doljeşti – trecut, prezent, viitor…”, p. 431-434); Idem (“Făurei, evoluţie istorică şi culturală”, p. 435-437) ş.a.
LA reuşita apariţiei editoriale au contribuit şi elevii “muşatini” Roxana Pătrăuceanu şi Adrian Fărtăeş. Vechea cetate a Romanului i-a fascinat pe cei doi care au alcătuit o comunicare ştiinţifică dedicată monumentului amintit (p. 384).

Felicitări!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s